Cataloge

Tiếng Việt

Thiết bị trao đổi nhiệt P.H.E (Loại ghép gioăng)

Thiết bị trao đổi nhiệt B.P.H.E (Loại hàn kín)

——————————————————————-

English

Plate type heat exchanger

Brazed plate heat exchanger

Shell & plate heat exchanger

———————————————————————

한국어

(판형열교환기)

(브레이징 열교환기)

(순간온수 가열기)

 

DMCA.com Protection Status