Blog Archives

[Bắc Ninh] Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

Mô tả công việc vệ sinh bộ trao đổi nhiệt Công việc: Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấmThời gian thực hiện: 2017.06Hệ thống: Làm mát dầu máy kéo cápMô tả: Thiết bị trao đổi nhiệt

Posted in Dự án thực hiện Tagged with: , , , ,

[Maintenance] Bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm

I. Vì sao cần vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (P.H.E) Giống như xe ô tô hay các thiết bị điện tử, bộ trao đổi nhiệt cần được bảo trì thường xuyên để tiếp tục

Posted in Bảo dưỡng Tagged with: , , , , , , , , , ,
DMCA.com Protection Status