Blog Archives

Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt – Titania

I. Khái niệm về thiết bị trao đổi nhiệt Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị dùng để truyền nhiệt (trao đổi) giữa hai hoặc nhiều chất tải nhiệt, giữa bề mặt rắn và chất lỏng ở nhiệt độ

Posted in Kiến thức chung Tagged with: , , ,
DMCA.com Protection Status