Blog Archives

Hệ thống tạo nước nóng nhanh sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt Taibong

Hệ thống tạo nước nóng nhanh (Hot water generator, Instantaneous hot water) cung cấp trong công nghiệp thực phẩm nhằm tẩy rửa, CIP dụng cụ. Với cấu trúc một bên là nước, một bên là hơi đẩy nhanh quá trình

Posted in Ứng dụng Tagged with: , , , ,
DMCA.com Protection Status