Blog Archives

Ứng dụng vỉ trao đổi nhiệt tấm bản hệ thống thanh trùng

1. Khái niệm Trong công nghiệp thực phẩm, xử lý nhiệt là kỹ thuật quan trọng nhất để bảo quản sản phẩm. Xử lý nhiệt sẽ ngăn ngừa hoạt động của vi khuẩn và enzyme; vì vậy giữ được chất

Posted in HEX, Ứng dụng Tagged with: , ,
DMCA.com Protection Status