Blog Archives

Ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt trong dệt nhuộm

1. Tại sao cần thu hồi nhiệt thải của nhà máy nhuộm Trong quá trình sản xuất dệt nhuộm sẽ dư thừa nhiều nhiệt. Vì vậy việc thu hồi và tái sử dụng nhiệt thải của nhà máy nhuộm là

Posted in Ứng dụng Tagged with: , , , ,
DMCA.com Protection Status