Blog Archives

Thu hồi nhiệt thải nhà máy nhuộm bằng thiết bị trao đổi nhiệt (Heat Recovery in the Textile Factory)

1. Mục đích Quá trình dệt nhuộm kết thúc sẽ dư thừa nhiều nhiệt gây ra lãng phí nhiệt, tốn nguyên liệu,… Tái tuần hoàn nhiệt là yêu cầu cần thiết nhằm tận dụng nhiệt thừa và bảo vệ môi

Posted in Ứng dụng Tagged with: , , , ,
DMCA.com Protection Status