Blog Archives

Điều kiện thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt (Heat exchanger design)

1. Khái niệm Điều kiện này cần 5 yếu tố: Môi chất là chất lỏng, nước, khí,… Lưu lượng là lượng môi chất đi vào bộ trao đổi nhiệt (ví dụ: 30m3/hr) Nhiệt lượng là lượng nhiệt cần giảm và

Posted in HEX Tagged with: ,
DMCA.com Protection Status