Blog Archives

Hệ thống Chiller: Sức mát cho các tòa nhà

I. Giới thiệu về hệ thống Chiller Hệ thống chiller là một hệ thống trao đổi nhiệt sử dụng để làm lạnh các tòa nhà, nhà máy và các thiết bị công nghiệp khác. Nó hoạt động bằng cách sử

Posted in Kiến thức chung Tagged with:
DMCA.com Protection Status