Điều kiện thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt (Heat exchanger design)

1. Khái niệm

Điều kiện này cần 5 yếu tố:

  • Môi chất là chất lỏng, nước, khí,…
  • Lưu lượng là lượng môi chất đi vào bộ trao đổi nhiệt (ví dụ: 30m3/hr)
  • Nhiệt lượng là lượng nhiệt cần giảm và tăng của môi chất hai đầu coldside và hotside.
  • Công suất là hiện thị của mức độ tiêu thụ.
  • Áp suất là áp lực tác dụng lên bề mặt tấm bị ép.

2. Tính chất

Thiết bị trao đổi nhiệt dùng để trao đổi nhiệt. Điều đó có nghĩa là tham số đầu ra thiết kế phải phụ thuộc thông số đầu vào. Có 2 đầu trao đổi nhiệt của phương trình, đầu nóng và đầu lạnh.

Vì vậy với mỗi đầu ta cần biết loại chất lỏng và nhiệt độ vào ra, lưu lượng và nhiệt lượng cần trao đổi. Nếu có đủ 5 thông số đó thì có thể thiết kế được một thiết bị trao đổi nhiệt. Trong trường hợp không đủ các thông số đó, bạn có thể liên lạc lại với Titania engineering để chúng tôi tư vấn những yêu cầu còn thiếu.

 Hot fluid  Cold fluid
Môi chất
Lưu lượng (Kg/Hr)
Nhiệt độ đầu vào (℃)
Nhiệt độ đầu ra (℃)
Độ sụt áp (Kg/cm²)
Áp suất thiết kế (Kg/cm²)
Nhiệt độ thiết kế (℃)
Vật liệu tấm (316L, 304, Titanium, Hastelloy…)
Vật liệu gasket (gioăng cao su, EPDM, NBR)

Trong một số trường hợp các thông số vật lý dưới đây là cần thiết để thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt

Hot fluid Cold fluid
Khối lượng riêng (Kg/m³)
Nhiệt dung riêng (Kcal/kg.℃)
Độ dẫn nhiệt (Kcal/m.℃.hr)
Độ nhớt (Cps)
Posted in HEX Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

DMCA.com Protection Status