Sản phẩm

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm Taibong PHE
Thiết bị trao đổi nhiệt loại hàn kín Taibong BPHE
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm lồng ống Taibongn SPHE 
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoắn ốc Taibong SPE

  
———————————————
Công ty TNHH kỹ thuật TITANIA
(Thiết bị trao đổi nhiệt Taibong PHE – Hàn Quốc)
Minh Thai Tower, 248 Nguyễn Lương Bằng, T.P Hải Dương, Hải Dương
Tel : +84-(0)2203-898-258
Email : saledept@titania.com.vn / overseas@taibong.com
www.titania.com.vn / www.taibong.com

DMCA.com Protection Status