Thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoắn ốc-Spiral heat exchanger

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoắn ốc (Spiral Plate Heat Exchanger) là sản phẩm được chế tạo theo yêu cầu riêng của khách hàng. Thiết bị gồm tấm vỏ (covers), các tấm phẳng trao đổi nhiệt được cuộn tròn (xoáy ốc). Thiết bị được chế tạo sử dụng cho các ứng dụng có thiết kế độ dài nhiệt LMTD cao, độ nhớt cao và fouling factor cao.

Ứng dụng

– Bay hơi và ngưng tụ (gas – không khí, gas – chất lỏng)
– Làm mát và làm nóng (lỏng – lỏng, lỏng – không khí)

Điều kiện thiết kế

– Áp suất cực đại : 18Kg/cm²
– Nhiệt độ cực đại : 400C

p2-img5 p2-img6 p2-img10

Print Friendly
DMCA.com Protection Status