Sản phẩm

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm Taibong PHE
Thiết bị trao đổi nhiệt loại hàn kín Taibong BPHE
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm lồng ống Taibong 
Thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoắn ốc Taibong SPE
Dịch vụ  vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt———————————————
Công ty TNHH kỹ thuật TITANIA
(Thiết bị trao đổi nhiệt Taibong PHE – Hàn Quốc)
Minh Thai Tower, 248 Nguyễn Lương Bằng, T.P Hải Dương, Hải Dương
Tel : +84-(0)3203-898-258
Email : saledept@titania.com.vn
www.titania.com.vn / www.taibong.com

DMCA.com Protection Status